Urban1a

donderdag, juli 07, 2005

Post CS - wat is het?

‘Post CS’
Urban Business & Culture Centre
Grootstedelijk opleidingscentrum, broedplaats en springplank

URBANIA is de initiatiefnemer van en biedt dmv Post CS een podium, publiek, faciliteiten, oefenruimtes en artistieke, productionele en publicitaire ondersteuning aan startende kunstenaars, artiesten en andere ondernemers in de culturele sector, die zich willen bekwamen in hun disicpline en deze op een beroepsmatige manier willen uitvoeren. URBANIA richt zich hierbij voornamelijk op ‘urban culture’.

URBANIA biedt dmv Post CS een culturele ontmoetings- en broedplaats welke een educatiefunctie en een podiumfunctie met een uitgaansfunctie combineert. Kunstenaars, vrijdenkers, creatieven en andere ondernemers ontmoeten elkaar om ideeën uit te wisselen, plannen te maken, inspiratie op te doen, van elkaar te leren, samen te werken en samen te ontspannen. Starters kunnen gerenommeerde professionals ontmoeten, ondernemers en hoger kader management en (gearriveerde) artiesten op hun beurt kunnen jong talent scouten.

URBANIA biedt dmv Post CS ruimte en ondersteunende faciliteiten beschikbaar voor activiteiten zoals brainstorms, tijdelijke projecthuisvesting, incubator, exposities, voorstellingen, optredens, performances, productpresentaties, thema-avonden, lezingen/symposia met bijvoorbeeld culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen, festivals etc., etc.

MULTIDISCIPLINAIRE PROGRAMMERING

URBANIA biedt dmv Post CS een combinatie van new business centre, incubator, college, praktijkcentrum, theater, podium, museum, gallerie en uitgaansgelegenheid en richt zich op vele disciplines, die naast elkaar worden geprogrammeerd. Een belangrijk deel van de programmering wordt ingenomen door disciplines die kunnen worden gerekend tot ‘urban culture’, de straatcultuur van de grote stad. Hiertoe behoren diverse dansvormen en muziek stromingen, graffiti kunst, poetry slam, mc battling, animatie, videokunst, mode, nieuwe media, televisie, etc.

Iedere nieuwe stroming behoort vijf jaar later alweer tot de 'old school'. Eén van de kerntaken van de programmeurs is dan ook constant in contact te zijn met het bedrijfsleven, nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium te traceren en een kans te bieden om het op te nemen tegen de gevestigde orde. De programmering speelt in op trends en nieuwe ontwikkelingen.
URBANIA maakt voor haar programmering gebruik van een uitgebreid relatienetwerk dat oa in de urban cultuur geworteld is.

URBANIA heeft ism partners een eigen programmering, bestaande uit vaste maandelijkse avonden, incidentele producties, festivals en exposities. Daarnaast staat URBANIA ter beschikking van startende culturele ondernemers voor het realiseren van hun eigen producties. Disciplines/onderwerpen zijn muziek, literatuur, mode, dans, beeldende kunst, nieuwe media/animatie, film/video, wetenschap, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen. Voor de invulling van de programmering worden wisselende personen of culturele organisaties aangewezen.
De programmering wordt bepaald en gevormd door:

· talent dat de wijk is ontgroeid
· startende culturele ondernemers
· studenten van kunstacademies, grafische opleidingen en hoge scholen voor muziek en dans
· elders in Rotterdam gevestigde culturele organisaties/initiatieven
· gearriveerde professionals uit binnen- en buitenland.

OPLEIDINGSCENTRUM VOOR BUSINESS EN URBAN CULTURE
Een onderdeel van Post CS heeft een specifieke educatieve functie. Dit is een opleidingscentrum dat startende culturele ondernemers de mogelijkheid biedt gedurende meerdere jaren specialistische workshops te volgen op academisch niveau en op zowel artistiek, zakelijk als promotioneel gebied. Om de workshops te kunnen volgen is geen bepaalde vooropleiding vereist. Jaarlijks wordt echter slechts een beperkt aantal gegadigden aangenomen. Deelnemers aan de workshops worden gedurende de opleiding begeleid door coaches.
Het onderwijs richt zich zowel op podiumkunsten als op andere kunstdisciplines binnen de urban cultuur en is zeer praktijk gericht. Productie staat centraal in de opleiding. De deelnemer realiseren tijdens de opleiding producties binnen URBANIA. De kennis aangeboden middels het totale aanbod aan workshops moet de deelnemers in staat stellen hun discipline professioneel uittevoeren en/of anderen hierin te onderrichten.

BEDRIJFSLEVEN
URBANIA hecht groot belang aan het bevorderen van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de artistieke wereld en brengt deze partijen met elkaar in contact. Bedrijven verzorgen workshops, lezingen en productpresentaties en adviseren over sponsorwerving en zakelijke facetten van culutreel ondernemen. Ook het opleidingscentrum maakt gebruik van expertise uit het bedrijfsleven. In een gallerie/winkel gedeelte worden producten van de kunstenaars en producties verkocht.

TIJDELIJKE EN VASTE WERKRUIMTE
URBANIA biedt dmv Post CS kunstenaars en artiesten uit binnen- en buitenland tijdelijke werkruimte aan. Zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten van URBANIA en hun netwerk uitbreiden in Rotterdam. Als tegenprestatie wordt van hen verwacht aan het eind van hun verblijf een productie te realiseren in Rotterdam. Zo breidt ook URBANIA haar netwerk uit en kan zij nieuwe ontwikkelingen elders in de wereld volgen. Bovendien biedt dit URBANIA de garantie van een doorlopend, gevarieerd cultureel aanbod.

Een aantal Rotterdamse cultureel ondernemers heeft een vaste vestiging in het pand. Zij ondersteunen URBANIA met hun expertise en realiseren regelmatig producties waaraan gerenommeerde kunstenaars van buiten Rotterdam en Nederland deelnemen.

MULTIFUNCTIONEEL
Post CS is zodanig ingericht dat er verschillende activiteiten tegelijkertijd plaats kunnen vinden. Er wordt een maximale bezetting van de locatie nagestreefd, waarbij de vloer zeven dagen per week wordt gebruikt.

Verschillende afdelingen zijn verspreid over het gebouw. De producties die in URBANIA plaatsvinden kunnen gebruik maken van:
· Organisatie, dagelijkse leiding en programmering, administratie, fondsenwerving
· Ontspanningsruimte, cafe en restaurant gedeelte
· Podium en oefenruimte. De podiumruimte wordt overdag gebruikt als oefenruimte.
· Expositieruimte
· Gallerie en winkelruimte
· Studio's voor muziek, foto, tv/film
· Interieur en decor afdeling. Maandelijks andere inrichting i.s.m. kunstenaars.
· ‘Virtuele afdeling’, ontwikkeling en onderzoek, website, internet, e-verkoop
· TV-afdeling, reportages, registraties
· Uitgeverij, CD's en DVD's, brochures, posters, foto's, flyers
· Promotie- en publiciteitsafdeling
· Sponsorafdeling
· Gastverblijf
· Beheer gebouw, schoonmaak, beveiliging, conciërge
· Opleidingsinstituut voor 'urban' business en cultuur, etc. Voor verdere info kijk op: www.postcs.info

woensdag, juli 06, 2005

CENTER FOR URBAN CULTURE & BUSINESS?

Reeds in 2004 vond er een vraaggesprek plaats met Siebe Thissen, door Locus 010, een ‘centrum voor creativiteit en inspiratie’ aan de Hoogstraat te Rotterdam (Huf-gebouw).

WAT ZOU EEN CENTER FOR URBAN CULTURE & BUSINESS MOETEN ZIJN?
Ik denk hierbij aan de eerste plaats aan een centrum ter bevordering van zelfstandig ondernemerschap in grootstedelijke processen van cultuurproductie, -bemiddeling en –educatie. Maar tevens een centrum dat nieuwe culturele elites opleidt.

WAT IS URBAN CULTURE?
‘ Urban Culture’, of in het Nederlands ‘grootstedelijke cultuur’, omvat een grote variatie van culturele uitingen en percepties in grootstedelijke samenlevingen. ‘Urban Culture’ is altijd ‘glokaal’, dat wil zeggen, ‘Urban Culture’ verbindt globale of mondiale culturele verschijnselen met lokale culturele verschijnselen. Zo vinden we ‘urban culture’ in zowel Mexico City, Praag als New Delhi, maar is die cultuur altijd ingebed in een lokaal weefsel, afhankelijk dat ze is van de bevolkingssamenstelling, artistieke en culturele preferenties en de culturele infrastructuur van een specifieke stad. Zo maken Desi en Banghra in Londen onlosmakelijk deel uit van ‘urban culture’, maar speelt deze muziek in Parijs nauwelijks een rol. ‘Urban Culture’ wordt bijeengehouden door ‘sonic fiction’: door muziek en door ‘verhalen’ die met muziek samenhangen – zonder muziek is er geen ‘urban culture’.

WAT IS URBAN?
Vanwege het ontbreken van media-aandacht en cultureel beleid is ‘urban culture’ vandaag vooral in gebruik als commercieel product: met ‘urban culture’ duiden Nederlandse platenwinkels of discotheken doorgaans hiphop, R&B, soul en 2step aan. Soms, afhankelijk van aanwezige doelgroepen, worden reggae en dancehall aan die opsomming toegevoegd. In het beste geval (denk aan de Engelse markt) maken ook electro, jungle, drum & bass en breaks & beats deel uit van het ‘urban’ repertoire. Op het meest basale – en commerciële - niveau is ‘urban culture’ dan niets meer dan ‘zwarte muziek’. Maar de veel meer beperkte term ‘zwart’ doet geen recht aan de rijkdom en variatie van ‘urban culture’. Zo heeft Budapest bijvoorbeeld geen significante ‘zwarte’ cultuur, maar wel een ‘urbane’. Naast muziek onderscheidt ‘urban culture’ zich ook door taal, poëzie, ‘street art’, ‘urban design’ en mode – verschijnselen die veel minder eenduidig zijn te benoemen en zeker niet thuishoren in de term ‘zwarte muziek’.

WAT IS URBAN BUSINESS?
In Rotterdam – en in Nederland – ontbreekt een gezonde infrastructuur voor ‘urban culture’. Het gebrek aan radiostations, studio’s, clubs, platenlabels en opleidingen heeft talent ver teruggeworpen: dit tekort laat talenten niet tot wasdom komen, hindert een verdere professionalisering van deze cultuur en beroepsgroep, en slaagde er tot op heden nauwelijks in het bestaande discours over kunst en cultuur open te breken. Een Center For Urban Culture & Business zou het ondernemerschap in de cultuursector moeten bevorderen door ‘urban’ talent niet alleen tot verdere ontplooiing te laten komen, maar tevens voor te bereiden op een zelfstandig beroep als muzikant, producer, ontwerper, organisator, bemiddelaar of docent. De huidige culturele sector verdient niet nog meer beleid, maar meer zelfbewuste ondernemers die de culturele infrastructuur durven te vitaliseren. Het zelfstandig werken als muzikant of kunstenaar, het starten van een studio, label of club, of het organiseren van culturele evenementen, behoren tot ontwikkelingen die zo’n Center zich voor ogen moet houden. Nu is ‘urban culture’ (als beleidsinstrument) vooral gericht op openbare orde, op het ‘van de straat houden’ van onze grootstedelijke jeugd, door ze hiphop, street dance of graffiti-workshops aan te bieden. Maar er is ook behoefte aan een meer professioneel niveau: we hebben nieuwe culturele elites nodig, die de jonge Rotterdamse bevolking op artistiek gebied kunnen inspireren, maar ook een rol van betekenis kunnen spelen in het revitaliseren van de culturele sector en infrastructuur.

HEB JE VOORBEELDEN VAN ZO’N WERKWIJZE EN STRATEGIE?
Alles staat nog in de kinderschoenen, maar in onze zusterstad Birmingham loopt een interessant project: WHAT IS URBAN CULTURE? Twee organisaties, Vivid en Punch, hebben de handen ineengeslagen en proberen artistieke ontwikkelingen en ‘urban’ productontwikkeling te combineren. Vanuit motieven als sociale cohesie en maatschappelijke verantwoordelijkheid combineert Punch productontwikkeling, marketing en educatie, door jongeren in contact te brengen met kunstenaars en musici en hen te begeleiden op hun weg in de wereld van muziek, kunst en lokale culturele infrastructuur. Vivid is een soort laboratorium of instituut, dat zich bezig houdt met nieuwe media en mediakunst, zeg maar een soort V2_Organisatie. Ze beschikken over tal van faciliteiten op het gebied van nieuwe media en hebben een ‘haus_guest programme’, waar nieuw talent kan rijpen en onderzoek kan verrichten. Gezamenlijk proberen Vivid & Punch nu talenten samen te brengen, hen onderzoek te laten verrichten, presentaties te laten verzorgen, maar hen ook nieuwe producten en diensten te laten marketen.

HOE VERHOUDEN ARTISTIEKE EN COMMERCIELE ACTIVITEITEN ZICH BINNEN DAT DOMEIN TOT ELKAAR?
Een van de meest mooie uitvindingen van ‘urban culture’ is de zogenaamde ‘dub plate cultuur’, zoals die in de wereld van de reggae en dancehall gestalte kreeg. Na hun optredens worden grote artiesten meegenomen naar kleine studio’s waar ze ‘belangeloos’ en uit ‘solidariteit’ met de achterban van fans ‘dub plates’ inzingen. Dit gebeurt wereldwijd en biedt lokale studio’s, labels en fans de gelegenheid nieuwe artistieke producten uit te zetten. Het leuke hiervan is het feit dat elke stad of regio in principe eigen, lokaal opgenomen plaatjes kan uitbrengen, voorzien van ‘beroemde’ internationale zangers. Het principe kan je eenvoudig vertalen naar andere terreinen van ‘urban culture’. Indien Locus 010 musici, kunstenaars, deejays of ontwerpers naar Rotterdam haalt, kan ze hen contractueel ook verplichten naast optredens of presentaties tevens workshops, clinics en lessen aan het Center For Urban Culture te laten verrichten. Ook de bestaande culturele sector kan gebruik maken van dit principe: indien kunstenaars en musici Rotterdam aandoen dankzij subsidies van de overheid, waarom laten we hen dan geen clinics of colleges in de stad aan studenten geven? Zo’n principe zou verplicht gesteld kunnen worden aan instellingen die subsidies ontvangen. Op deze wijze betaalt de gesubsidieerde markt mee aan artistieke en culturele ontwikkelingen op lokaal niveau. Want waarom zou een bekende artiest alleen maar optreden, een gearriveerde kunstenaar louter een tentoonstelling inrichten en een directeur van een kunstinstelling alleen maar directeur spelen?