Urban1a

zondag, januari 29, 2012

Burgemeester Van Aartsen ‘misbruikt’ sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken

PERSBERICHT 1 OCCUPY DEN HAAG dd 28 januari 2012
==================================================
Van Aartsen ‘misbruikt’ sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken
Met het invallen van de winter is met ingang van zondag de regeling daklozenopvang in Den Haag van kracht. Burgemeester Van Aartsen wil onder het mom van deze regeling de occupy beweging van het malieveld weren. Sinds kort wordt bij langer dan 5 dagen vorst iedereen in Den Haag die buiten overnacht warme opvang aangeboden. Er is door de politieke partijen in Den Haag lang gestreden om deze regeling mogelijk te maken. Occupy Den Haag is positief over deze regeling en heeft aangegeven deze regeling niet te zullen frustreren indien deze van kracht wordt. Uit een interview met De Telegraaf moet Occupy nu echter vernemen dat de burgemeester van Den Haag andere plannen heeft met deze regeling. Hij laat duidelijk doorschemeren deze te willen gebruiken om Occupy Den Haag niet te laten terugkeren na de vorstperiode. Hiermee doet Van Aartsen precies datgene wat Occupy Den Haag en de politieke partijen willen voorkomen. Hij ‘misbruikt’ een sociale regeling, die ter preventie van onnodig leed dient, om daarmee de demonstratie van Occupy eindelijk van het malieveld af te krijgen’. Een actie die ‘een burgervader zeer onwaardig is’, aldus Occupy Den Haag.

EINDE PERSBERICHT
==================================================
Voor vragen: info@occupydenhaag.org


PERSBERICHT 2 OCCUPY DEN HAAG dd 28 januari 2012
==================================================
Van Aartsen ‘misbruikt’ sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken
Burgemeester van Aartsen is geen fan van Occupy Den Haag, maar in zijn streven om het Occupy kamp op het malieveld op te doeken, door een sociale regeling voor daklozen hiervoor te misbruiken, gaat Van Aartsen nu echt buiten zijn boekje, aldus Occupy Den Haag.
Van het begin af aan, bij de start van de doorlopende demonstratie op het malieveld, doet burgemeester Jozias van Aartsen er alles aan om Occupy op het malieveld te frustreren. Zo is zonder een wettelijke grond, zonder de gebruikelijke waarschuwing vooraf en zonder dat de daarop in leven geroepen instanties op de hoogte te hebben gesteld,
Occupy Den Haag allerlei beperkingen opgelegd. Het betreft ondermeer het wegslepen van een media kar en het niet mogen bereiden van koffie of thee op het kamp onder het mom van veiligheid, het niet toestaan van verwarming op onduidelijke gronden hoewel dit op verantwoorde wijze heel goed mogelijk is, met als voorlopig dieptepunt een afwijzing door van Aartsen op een verzoek tot uitbreiding van het Malieveld kamp Occupy Den Haag, waarop inmiddels bezwaar wordt aangetekend en juridische stappen worden ondernomen. Zie voor brief en toelichting Malieveld volgende link http://occupy070.wordpress.com/2011/12/22/brief-beperkingen-burgemeester-van-aartsen-mbt-occupy-den-haag-odh/. Van Aartsen respecteert ons recht op demonstratie niet en wil een niet-dwingende winterregeling voor daklozen gebruiken om ons het recht van doorlopende demonstratie op het Malieveld te ontzeggen.
Tevens zijn we nog in afwachting van de uitspraak van de rechter op de voorlopige voorziening die Occupy Den Haag aangespannen heeft. Zolang er geen uitspraak is van de rechter heeft Van Aartsen geen grond om uitspraken te kunnen doen om het demonstratierecht van Occupy te beperken. Daarom is het extra vreemd dat wij via
De Telegraaf van afgelopen vrijdag moeten vernemen dat een sociale regeling in dit geval misbruikt wordt om ons van het malieveld af te krijgen en nog sterker, ervan af te houden.
De betreffende vrijwillige regeling is bedoeld voor het opvangen van daklozen die zonder goede voorzieningen de vorst niet kunnen weerstaan en is niet bedoeld voor demonstranten die vrijwillig en goed voorbereid de elementen trotseren, zelfs zonder verwarming die door de burgemeester ongegrond niet wordt goedgekeurd.
In eerder wekelijks overleg met de gemeente en politie is de daklozenregeling aangekondigd; er werd toen door de politie aan deze regeling de uitleg gegeven dat het kamp dan niet bewoond maar wel bewaakt zou mogen worden door een aantal Occupy’ers in ploegendienst. De vragen die daarop door Occupy Den Haag zijn gesteld, zijn niet beantwoord.  Occupy Den Haag heeft daarop aangeven dat ze graag tijdig wil worden geïnformeerd indien deze regeling van kracht zou worden en er overlegd zou worden over precieze de invulling daarvan. Daar is tot op heden niet door politie en burgemeester op geantwoord. Ook is, naast de berichtgeving in de krant, geen enkele melding door burgemeester of politie gedaan inzake de daklozenregeling en welke consequenties dit zou moeten hebben voor Occupy Den Haag.
Occupy Den Haag is groot voorstander van de daklozen regeling, maar moet toegepast worden op de personen waarvoor deze bedoeld is. Om de uitvoering van de regeling niet te frustreren heeft Occupy zelfs aangeboden over te gaan tot een rooster waarbij niet op het kamp geslapen wordt en tijdens de vorstperiode alleen bewaakt wordt tijdens de nacht, waarop tot op heden niet door politie of burgemeester is ingegaan.
Maar als dit betekent dat wij ons recht op een doorlopende demonstratie verliezen na de vorstperiode, dan zijn wij genoodzaakt hier niet toe over te gaan. Mocht de Burgemeester ons verzekeren dat na beëindiging van de winterregeling, en zolang er geen uitspraak van de rechter is, wij onze doorlopende demonstratie voort kunnen zetten, dan zullen wij uiteraard nog steeds mee te werken aan een aangepast rooster. De burgemeester is nu aan zet om duidelijkheid te scheppen. We hopen echt dat de burgemeester eindelijk met ons komt praten in plaats van over ons te praten.

EINDE PERSBERICHT
==================================================
Voor vragen: info@occupydenhaag.org

Hoe je kunt helpen:
Google op ‘Occupy Den Haag’ en je krijgt nieuwsberichten en artikelen te zien als:

Winterweer speelt Occupy Den Haag parten – Den Haag – AD
Occupy Den Haag moet wijken voor vorst | Spitsnieuws
Occupy Den Haag last van winterweer – BNR

Reageer daarop en post een reactie als bijvoorbeeld een weerlegging van het artikel met de link naar de post hier op het #ODH blog: http://wp.me/p27QG3-2I

Winterweer speelt Occupy Den Haag tot nu toe geen parten
Burgemeester Van Aartsen misbruikt sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken. Lees hier het hele verhaal: http://wp.me/p27QG3-2I

Occupy Den Haag hoeft niet te wijken voor vorst
Burgemeester Van Aartsen misbruikt sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken. Lees hier het hele verhaal: http://wp.me/p27QG3-2I

Occupy Den Haag heeft totaal geen last van winterweer
Burgemeester Van Aartsen misbruikt sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken. Lees hier het hele verhaal: http://wp.me/p27QG3-2I

Zit je op Twitter? (Re)Tweet het volgende bericht:
#OccupyDenHaag: ‘Van Aartsen ‘misbruikt’ sociale regeling om #OccupyDenHaag op te doeken’: http://wp.me/p27QG3-2I #ODH #OccupyNL #ONL pls RT

Zit je op Facebook? ‘Like’ & ‘Share dan ajb het volgende bericht:
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=22&appid=25554907596&p%5B0%5D=503442643&p%5B1%5D=10150477337832644

Getagged met
Burgemeester Van Aartsen misbruikt sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken,Burgemeester Van Aartsen misbruikt sociale regeling om Occupy Den Haag te ontruimen,gestapo tweet van aartsen,mogelijke ontruiming occupy den haag,occupy den haag mogelijk na misbruik van sociale regeling door van aartsen van malieveld,occupy den haag mogelijk van malieveld,occupy den haag van malieveld,ontruiming occupy den haag,van aartense respecteert recht niet,van aartsen onrechtmatig bezig,van aartsen respecteert rechssysteem niet

, , , , , , , , , ,

0 Comments:

Een reactie posten